ข่าว : ขอเชิญผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ตาเาะแมเราะ และนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
     
ขอเชิญผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ตาเาะแมเราะ และนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อรับฟังคำชี้แจงจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลตาเนาะแมเราะ (ชั้น2ผู้แจ้งข่าว : งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ประกาศเมื่อ :