ข่าว : มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม "ลด ละ เลิก เหล้า" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยใช้โอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ละเว้นการดื่มเพื่อตัวเราและคนที่เรารักกันนะคะ

รายละเอียด  : มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม "ลด ละ เลิก เหล้า" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยใช้โอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ละเว้นการดื่มเพื่อตัวเราและคนที่เรารักกันนะคะผู้แจ้งข่าว : อบต.ตาเนาะแมเราะ ประกาศเมื่อ :