ข่าว : "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"

รายละเอียด  : สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
     

     
บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation​ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี
     

     
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0
     

     
2.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0
     

     
แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้
     

     
- ชื่อ-นามสกุล
     

     
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
     

     
- ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์
     

     
- แนบหลักฐานการโอนเงิน
     

     
- ระบุ "พลังใจก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"
     

     
- ส่งมาที่​ อีเมล donation@redcross.or.thผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ตาเนาะเเมเราะ ประกาศเมื่อ :