ข่าว : พบการทุจริต เเอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบเเข่งขันเป็นข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-2419014 หรือ 02-2419000 ต่อ 1264 หรือ 081-1743785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รายละเอียด  : พบการทุจริต เเอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบเเข่งขันเป็นข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-2419014 หรือ 02-2419000 ต่อ 1264 หรือ 081-1743785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ตาเนาะเเมเราะ ประกาศเมื่อ :