ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ธ.ค. 2563
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 พ.ย. 2563
83 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
148
30 ต.ค. 2563
84 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 ต.ค. 2563
85 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2563
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 ก.ย. 2563
87 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย กม.11 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ก.ย. 2563
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ก.ย. 2563
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
31 ส.ค. 2563
90 เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี ๒๕๑๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46