ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
81
03 ส.ค. 2563
72 9 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้แล้วต้องทิ้งอย่างไร ไม่เสี่ยงติดเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 ก.ค. 2563
73 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งสายงานผู้หาร ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ก.ค. 2563
74 การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ค. 2563
75 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 มิ.ย. 2563
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 พ.ค. 2563
77 แนบท้ายประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 พ.ค. 2563
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 พ.ค. 2563
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
500
18 พ.ค. 2563
80 การเก็บรวบรวมขยะอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ
33
11 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43