ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2563
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 ก.ย. 2563
63 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย กม.11 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ก.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ก.ย. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
31 ส.ค. 2563
66 เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี ๒๕๑๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ส.ค. 2563
67 ข้อมูลที่พักในพื้นที่ตำบลตาเนาะเเมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
26 ส.ค. 2563
68 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 ส.ค. 2563
69 การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ส.ค. 2563
70 เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43