ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 มาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที เเละสำหรับประชาชนในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 เม.ย. 2564
42 มาตรการการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 เม.ย. 2564
43 การทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 มี.ค. 2564
44 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trans[arency Assessment : ITA) ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ ข ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 มี.ค. 2564
45 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากสถานการณ์โควิค-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.พ. 2564
46 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.พ. 2564
47 การสวมหน้ากากอนามัยให้กับเด็กที่ถูกวิธี เพื่อป้องการติดเชื้อโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 ก.พ. 2564
48 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
58
09 ก.พ. 2564
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ก.พ. 2564
50 ประชาสัมพันธ์ "ปภ รับเเจ้งเหตุ 1784 " ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43