ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 6/2552
425
31 มี.ค. 2552
422 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 5/2552
428
20 มี.ค. 2552
423 การแข่งขันฟุตบอล(9 คน) ตาเนาะแมเราะคัพ"ต้านยาเสพติด"ครั้งที่ 8
459
18 มี.ค. 2552
424 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 4/2552
431
10 มี.ค. 2552
425 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
389
04 มี.ค. 2552
426 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในตำบลตาเนาะแมเราะ
516
24 ก.พ. 2552
427 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 3/2552
442
24 ก.พ. 2552
428 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
16 ก.พ. 2552
429 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ 338 / 2551 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
361
16 ก.พ. 2552
430 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ 230 / 2549 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
374
16 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46