ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในตำบลตาเนาะแมเราะ
462
24 ก.พ. 2552
402 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 3/2552
389
24 ก.พ. 2552
403 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
16 ก.พ. 2552
404 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ 338 / 2551 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
300
16 ก.พ. 2552
405 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ 230 / 2549 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
314
16 ก.พ. 2552
406 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
16 ก.พ. 2552
407 กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี
536
06 ก.พ. 2552
408 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเซปักตะกร้อ
450
05 ก.พ. 2552
409 รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ตาเนาะแมเราะ
395
02 ก.พ. 2552
410 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครั้งที่ 2/2552
374
13 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43