ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
31 มี.ค. 2558
202 ประกาศมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 ม.ค. 2558
203 คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 ม.ค. 2558
204 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
29 ธ.ค. 2557
205 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 ธ.ค. 2557
206 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ตาเนาะแมเราะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
17 ธ.ค. 2557
207 ประชาสัมพันธ์รับสมัครร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 87 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
239
24 พ.ย. 2557
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 พ.ย. 2557
209 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
13 พ.ย. 2557
210 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43