ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดเก็บรายได้ อบต.ตาเนาะแมเราะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ธ.ค. 2564
12 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ธ.ค. 2564
13 ช่องทางการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564
80
22 พ.ย. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 พ.ย. 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
95
04 พ.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ต.ค. 2564
17 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหารหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 ต.ค. 2564
18 CALL CENTER 1567 สู้ภัยโควิดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ต.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ต.ค. 2564
20 เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46