ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ตาเาะแมเราะ และนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 ก.ย. 2564
12 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 236 / 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วย มาตรการส ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ก.ย. 2564
13 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 239/2564 เรื่อง ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 18) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ก.ย. 2564
14 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 240/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มั ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ก.ย. 2564
15 ประกาศรับสมัครงานด่วน ประจำที่โรงไฟฟ้าเบตง กม.13 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ส.ค. 2564
16 เรื่อง ผู้พิการที่รับเงินเบี้ยความพิการจาก อบต.ตาเนาะแมเราะ และได้มีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากตำบลตาเนาะแมเราะและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 ส.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาชุมชน อบต.ตตาเนาะแมเราะ สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพจาก อบต.ตาเนาะแมเราะ และได้มีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากตำบลตาเนาะแมเราะและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรป ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ส.ค. 2564
18 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเบตง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ส.ค. 2564
19 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเบตง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2564
20 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43