ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 เม.ย. 2559
182 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
19 ก.พ. 2559
183 ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
16 ก.พ. 2559
184 ประกาศการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
13 ก.พ. 2559
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ เรื่อง การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563 ) เเละเพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.พ. 2559
186 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ม.ค. 2559
187 ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ม.ค. 2559
188 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ม.ค. 2559
189 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ งบประมาณปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 ธ.ค. 2558
190 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43