ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 พ.ย. 2560
172 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
31 ต.ค. 2560
173 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 ก.ย. 2560
174 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 ก.ย. 2560
175 แผนพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวเเก่ ในเขตพื้นที่ตำบลตาเนาะเเมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 ส.ค. 2560
176 ประชาสัมพันธ์ เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว" ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ส.ค. 2560
177 การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ก.ค. 2560
178 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
29 มิ.ย. 2560
179 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ปีงบประมาณ 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 มิ.ย. 2560
180 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน กม.7 ปีงบประมาณ 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46