ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูเเลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 เม.ย. 2560
162 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาเเละฟื้นฟูคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 เม.ย. 2560
163 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ก.พ. 2560
164 กองงานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ประชาสัมพันธ์ การรักษาโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ก.พ. 2560
165 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการ ของ อบต.ตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ม.ค. 2560
166 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการ ของ อบต.ตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 ม.ค. 2560
167 ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 ม.ค. 2560
168 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ตาเนาะเเมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ม.ค. 2560
169 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม จัดทำการประชาสัมพันธ์ 9 วิธี ในการรักษาสิ่งเเวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ม.ค. 2560
170 ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลตาเนาะเเมเราะ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43