ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ต.ตาเนาะเเมเราะ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
09 ม.ค. 2561
142 องค์การบริการส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส)
99
08 ม.ค. 2561
143 ปิดประกาศขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 ม.ค. 2561
144 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 พ.ย. 2560
145 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 พ.ย. 2560
146 เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 พ.ย. 2560
147 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
31 ต.ค. 2560
148 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ก.ย. 2560
149 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ก.ย. 2560
150 แผนพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวเเก่ ในเขตพื้นที่ตำบลตาเนาะเเมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43