ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 มี.ค. 2563
92 งดการเผาขยะในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 มี.ค. 2563
93 การเก็บขนขยะแยกประเภทและการจัดการขยะแบบแยกประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 มี.ค. 2563
94 รณรงค์งดใช้โฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 มี.ค. 2563
95 ขอเชิญโหลดเพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกการลด คัดแยกขยยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 มี.ค. 2563
96 จำนวนข้อมูลลานกีฬาเละสนามกีฬาในตำบลตาเนาะเเมเราะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.พ. 2563
97 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลตาเนาะแมเราะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.พ. 2563
98 ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม สีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2563" BETONG LANTERN FESTIVAL 2020 " ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ก.พ. 2563
99 การป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ภัยเเล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ก.พ. 2563
100 เรื่อง การรับสมัครเ้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43