ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ต.ค. 2564
2 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหารหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
3 CALL CENTER 1567 สู้ภัยโควิดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ต.ค. 2564
5 เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
7 ขอเชิญผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ตาเาะแมเราะ และนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.ย. 2564
8 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 236 / 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วย มาตรการส ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2564
9 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 239/2564 เรื่อง ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 18) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ย. 2564
10 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 240/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มั ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43