ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายละเอียด : ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559 )
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 200 คน