ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ในบริเวณกลุ่มบ้านหมาหลง ตลอดสาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน