ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหารหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหารหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน