ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : CALL CENTER 1567 สู้ภัยโควิดยะลา
  รายละเอียด : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดยะลาจึงได้เปิด CALL CENTER 1567 สู้ภัยโควิดยะลา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน