ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแแมเราะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน