ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. และช่วงระหว่างเวลา 17.00 - 17.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน