ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน บ้าน กม.19 หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน บ้าน กม.19 หมู่ที่ 6
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน