ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ไข้มาลาเรีย
  รายละเอียด : เนื่องในวันมาลาเรียโลกซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ในปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดคำขวัญว่า End malaria for good เพื่อกระตุ้นให้ประเทศที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งมีประชากรเสี่ยงประมาณ 3.2 พันล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ร่วมมือกันกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน