ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปิดประกาศ เรื่อง การขอเปลี่ยนเเปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อทำปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
  รายละเอียด : ปิดประกาศ เรื่อง การขอเปลี่ยนเเปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อทำปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน