องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ 073-378272 โทรสาร 073-378272
E-Mail : office@tanoamaeroa.go.th 
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
สำนักปลัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร