กิจกรรม : วันที่ 15 กันยายน 2564 มอบของแก่ครอบครัวที่สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ที่ต้องกั


รายละเอียด :
    วันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ประธานสภาอบต. ,สมาชิกสภาอบต.ตาเนาะแมเราะ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที 5 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจแกผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**